Firma Handlowo-Usługowa PAW

Tadeusz Pawlina
Wojnicz, ul. Tarnowska 14
32-830 Wojnicz
tel.: 14 679 00 56, 14 679 00 23

Nasze sklepy

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 13:00
niedziela: nieczynneCement - rodzaje i zastosowanie
Cement – to hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym a następnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych   i betonów. Wykorzystywany jest do łączenia materiałów budowlanych.

Zastosowania poszczególnych odmian cementu:

 • CEM Icement portlandzki czysty (bez dodatków), zwłaszcza odmiany szybkowiążącej używany jest przede wszystkim do przygotowania betonów wykorzystywanych przy konstrukcjach zbrojonych stropów, nadproży, słupów. Wykazuje wysokie ciepło hydratyzacji, dzięki czemu może być wykorzystywany w niskich temperaturach otoczenia. Wymaga jednak starannej pielęgnacji zapewniającej utrzymanie właściwej wilgotności w okresie dojrzewania.
 • CEM II – cementy portlandzkie z dodatkami: żużlowy (S), krzemionkowy (D), pucolanowy (P – naturalny lub Q – przemysłowy), popiołowy (V – popiół lotny krzemionkowy, W - popiół lotny wapienny), wapienny (L), żużlowo-popiołowy (SV) – główne zastosowanie tych cementów to przygotowanie zapraw murarskich i tynkarskich, betonów podkładowych. Cement z dodatkami wapiennymi (L) o jasnej barwie nadaje się do sporządzania zapraw i betonów barwionych.
 • CEM III – cement hutniczy – wysoka odporność na działanie siarczanów i kwasów humusowych pozwala na stosowanie w środowiskach o podwyższonej agresywności, dlatego najczęściej wykorzystywany jest do prac fundamentowych. Nie powinien być jednak używany, gdy temperatura otoczenia spada poniżej +5°C
 • CEM IV – cement pucolanowy – również wysoka odporność na negatywny wpływ środowisk o agresji kwaśnej (np. wody siarczanowe). Stosowany podobnie jak cement hutniczy oraz do zapraw i tynków w dolnych partiach domu.


Oprócz gatunków cementu powszechnego użytku produkowane są również cementy specjalne o szczególnych zastosowaniach: cement portlandzki biały, cement hydrotechniczny, cement portlandzki siarczanoodporny, cement glinowy.

CEMENT PORTLANDZKI CEM I 32,5 R

CHARAKTERYSTYKA

 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • stabilne parametry jakościowe

ZASTOSOWANIE

 • beton zwykły klasy B15 - B40
  • konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych
  • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury
  • drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych
 • beton komórkowy
 • betonowanie w warunkach obniżonej temperatury

CEMENT PORTLANDZKI WIELOSKŁADNIKOWY CEM II/B-V 32,5 R

CHARAKTERYSTYKA

 • umiarkowany przyrost wytrzymałości wczesnych
 • dobry przyrost wytrzymałości w dłuższych okresach twardnienia
 • podwyższone ciepło hydratacji
 • podwyższona odporność korozyjna

ZASTOSOWANIE

 • beton zwykły klasy B10 - B40
 • beton komórkowy
 • betonowe elementy prefabrykowane
 • zaprawy murarskie, tynkarskie
 • beton o podwyższonej odporności na korozję chemiczną

 

Więcej ciekawych inforamcji na temat technologii produkcji , surowców  oraz nowościch ze świata materiałów
wiążacych znajdą Państwo na stronie www.polskicement.pl

Literatura:

1.J.Małolepszy, "Technologia materiałów budowlanych" wyd. 2, Kraków 2008 r.

2. S.Chłądzyński, "Spoiwa gipsowe w budownictwie". Warszawa 2008 r.Masz pytanie? Zadzwoń! tel. 14 679 00 56   , 14 679 00 23

2013 Firma Handlowo-Usługowa PAW - www.sklepypaw.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.

Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są do zbierania anonimowych zagregowanych statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu. Zbierane informacje w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji pojedynczego użytkownika.